Categorie archief: Alle berichten

Heffingen of investeringsverplichting; vasthouden aan het oude of gebruik maken van mogelijkheden?

Eind vorig jaar deden de ministers Slob en Van Engelshoven per brief aan de Tweede Kamer het voorstel om een investeringsverplichting in te voeren in de Nederlandse AV sector. Deze verplichting houdt kortgezegd in dat grote AV exploitanten zoals Netflix … Lees verder

Geplaatst in Alle berichten, debat > opinie | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Rondetafelgesprek over o.a. Investeringsverplichting

Op 12 februari 2020 vond een rondetafel gesprek plaats om Tweede Kamer leden van de Commissie Ondewijs Cultuur en Wetenschappen te informeren over de impact van de  implementatie van de Europese Richtlijn AV mediadiensten. Deze richtlijn maakt het mogelijk om … Lees verder

Geplaatst in Alle berichten, debat > opinie | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

EU richtlijn Audiovisuele Mediadiensten 2018/1808 (AVMD)

Ter informatie enkele hoofdpunten van de nieuwe AVMD richtlijn. De richtlijn van 2010 richtte zich voornamelijk op omroepen en streamingsdiensten, dat is in de nieuwe richtlijn 2018/1808 – die is goedgekeurd op 14 november 2018 – uitgebreid naar videoplatformdiensten zoals … Lees verder

Geplaatst in Alle berichten | Een reactie plaatsen

Sectorplan 2020 om systeemfalen te beperken

systeemfalen Volgens de onderzoekers van Dialogic is er naast marktfalen ook sprake van systeemfalen. Tot die conclusie komen ze in het rapport “Verheffing of verstoring. Effecten stimuleringsmaatregelen audiovisuele productie in Nederland” In de brief werd het volgende vermeld :  een … Lees verder

Geplaatst in Alle berichten, filmbeleid > issues | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Evaluatie Auteurscontractenrecht 2020

Op 1 juli 2015 werd de wet Auteurs- contractenrecht ingevoerd, een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten en tegen onredelijke bedingen. Bij de invoering werd afgesproken dat de wet na vijf jaar geëvalueerd zou worden. Dat onderzoek, door … Lees verder

Geplaatst in Alle berichten, auteursrecht > issues | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Richtlijn online omroepdiensten

De Richtlijn (EU) nr. 2019/789 heeft tot doel tot een bredere verspreiding van televisie- en radioprogramma’s te komen. Dit zou bereikt kunnen worden door het verlenen van licenties te vergemakkelijken, dan wel te verduidelijken. De richtlijn maakt het onder andere … Lees verder

Geplaatst in Alle berichten | Een reactie plaatsen

Europese auteursrechten-richtlijn | Digital Single Market

Op 17 mei 2019 is de richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale een-gemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, gepubliceerd in het Publicatieblad van de … Lees verder

Geplaatst in Alle berichten, auteursrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gelijkwaardigheid in de driehoek – scenarioschrijver, regisseur, producent –

Gelijkwaardigheid binnen de filmdriehoek is essentieel wanneer de filmsector tot een hogere artistieke kwaliteit wil komen. Het ontstaan van artistieke kwaliteit is sterk afhankelijk van een inspirerende balans tussen commerciële/praktische belangen en artistieke ambities. Het is een balans die alleen … Lees verder

Geplaatst in Alle berichten, debat > oplossingen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Fair Practice Code AV- alles op een rij

 Fair Practice Code AV wees je ervan bewust leef hem zo goed mogelijk na help anderen eraan herinneren De Dutch Academy for Film ( DAFF) is een belangrijk aanspreekpunt. Je kunt dus vragen en/of opmerkingen over het naleven van de … Lees verder

Geplaatst in Alle berichten | 1 reactie

Fair Practice | Meer kwaliteit door betere werkomstandigheden in de filmsector

Fair Practice Code AV wees je ervan bewust leef hem zo goed mogelijk na help anderen eraan herinneren Lees ook het artikel Fair Practice Code AV – alles op een rij Dit jaar wordt het filmbeleid voor de komende beleidsperiode … Lees verder

Geplaatst in Alle berichten, arbeidsmarkt > issues | Tags: , , , , , , | 2 reacties