HOME

Bijgewerkt op 11 juli 2018

De Nederlandse film kan de wereld veroveren, te beginnen in Nederland!

lucille-ball-399439_1920

Lucille Ball

 

Afdeling Filmzaken informeert over de steeds veranderende filmpraktijk en wil bijdragen aan een zelfbewuste filmsector; door maatregelen onder de loep te nemen, filmmakers, producenten en betrokkenen de ruimte te geven hun stem te laten horen en vooral mee te laten denken over randvoorwaarden waarbinnen talent optimaal tot zijn recht komt en er films kunnen ontstaan met impact; films, die meer zijn dan een product.

 

Deze site is te gebruiken als naslagwerk met artikelen over auteursrecht, de geschiedenis van filmbeleid en wet en regelgeving Filmfonds. Bovendien houden we actuele ontwikkelingen bij die belangrijk zijn voor een goed functionerende filmsector. Deze ontwikkelingen voorzien we commentaar met als doel bij te dragen aan het debat.

Afdeling Filmzaken : Voor een goed geïnformeerde en zelfbewuste filmsector


Afdeling Filmzaken wint Zilveren Pen

Afdeling filmzaken heeft een belangrijke prijs gewonnen, de Zilveren Pen! Daar zijn we enorm trots op. Lees hier meer.


Het eerste artikel van deze site en nog steeds actueel

Paul Verhoeven

Paul Verhoeven wint Golden Globe 2017


Afdeling Filmzaken informeert

In 2018 staan er twee belangrijke thema’s op de agenda

 1. Filmbeleid na 2020
 2. de Arbeidsmarktagenda.

Het eerste is onderdeel van cultuurbeleid en het kunstenplan dat elke 4 jaar geschreven wordt en de Arbeidsmarktagenda, die meer economisch van aard is, is een gevolg van een advies passie-gewaardeerd dat in 2016 opgesteld is door de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur.

Zie voor meer informatie deze homepage en de desbetreffende pagina’s.

A R B E I D S M A R K T A G E N D A

Wat is de achtergrond van de arbeidsmarktagenda, wat zijn de meest recente ontwikkelingen en welke data moet je in de gaten houden?

KUNSTEN ’92 SAVE THE DATE : 26 Augustus 2018

Filmmaker en producent, informeer jezelf, dan sta je sterker als ondernemer!


Afdeling Filmzaken inspireert

Filmbeleid na 2020

volg de discussie, vorm een mening, draag bij aan het debat

Ginger Roger

KUNSTEN ’92 – SAVE THE DATE

26 Augustus 2018

Paradisodebat

Kom op zondag 26 augustus 2018 naar het jaarlijkse Paradisodebat, waar kunstenaars en politici elkaar ontmoeten om te debatteren over actuele thema’s in het cultuurbeleid. Altijd in het perspectief van bredere ontwikkelingen in de maatschappij.

Thema: de Fair Practice van de Kunsten

De eerste stappen zijn gezet in de ontwikkeling van nieuw media- en cultuurbeleid van na 2020. De Raad voor Cultuur heeft voor de audiovisuele sector een verkennend advies opgesteld Zicht-op-zo-veel-meer en de minister heeft hierop inmiddels gereageerd in een brief aan de Tweede Kamer.

Het lijkt wat vroeg, maar 2018 is het moment van debat en discussie. Volgend jaar worden de plannen geschreven. Wanneer de sector, de belangenverenigingen en makers hun ideeën over goed mediabeleid kenbaar willen maken, dan moeten ze dat in dit jaar doen.

Op de pagina Filmbeleid na 2020 staan reacties op het advies en bieden we ruimte voor opinie. Daarbij geven we een overzicht van de stappen die gezet zijn – of zullen worden gezet – en doen we verslag van reacties die het debat voeden om tot toekomstbestendig beleid te komen voor de audiovisuele sector.


IS ER TOEKOMST VOOR DE NEDERLANDSE FILM ?

Ja, er is genoeg filmtalent in Nederland om films te maken die de wereld veroveren, te beginnen in Nederland. Het talent moet alleen beter tot zijn recht kunnen komen.

De filmsector kan alleen tot kwaliteit komen wanneer er voorzien wordt in een aantal basisbehoeften

BASISBEHOEFTEN VAN FILMMAKERS EN PRODUCENTEN

 1. Autonomie
 2. Verbonden blijven met je werk; weten wat er mee gebeurt
 3. Kunnen leven van je werk, meedelen in de opbrengsten

WAT IS GOED FILMBELEID ?

Naar aanleiding van reacties die ons bereikten hebben we een uitgangspunt geformuleerd voor wat in onze ogen goed filmbeleid is, met maatregelen die dit beleid ondersteunen en die een oplossing bieden voor de problemen waar de sector op dit moment mee kampt.

Hedy Lamarr

Goed filmbeleid creëert randvoorwaarden voor het ontstaan van een divers aanbod van kwaliteitsfilms.

Bijvoorbeeld

  • met goed gestructureerde fiscale maatregelen die het investeren in een Nederlandse film aantrekkelijk maken voor particuliere investeerders

  • die respect tonen voor de autonomie van de makers. Makers die subsidie aanvragen kunnen zo veel als mogelijk hun ‘eigen’ film maken op de manier die zij het beste vinden voor hun film.

Deze uitgangspunten betekenen wel een ander beleid voor het Filmfonds. Het fonds

 • maakt in dat geval zo veel mogelijk gebruik van semi-automatische regelingen zoals de suppletieregeling (oude vorm) en production incentive
 • voert beleid dat primair gericht is op het investeren in de ontwikkeling van beginnend tot gevestigd talent en zorgt er voor dat een diverse groep producenten en makers (van beginners tot gevestigde) toegang heeft tot subsidie
 • houdt rekening met financieringsmogelijkheden in de markt en hanteert al naar gelang de mogelijkheden het gewenste staats-steunpercentage, ook voor publieksfilms (maximaal 80%)
 • stelt scenario-ontwikkelingsbijdragen, net als in het verleden, open voor scenarioschrijvers  (en eventueel regisseurs zodat ze projecten kunnen initiëren.)
 • kent scenario-ontwikkelingsbijdragen toe vanuit het vertrouwen in de aanvrager. Het schrijfproces wordt niet langer in alle fasen gemonitord en gecoacht.
 • hanteert maatregelen die misbruik op een effectieve manier herkent en bestraft (zonder dat het de vrijheid van andere betrouwbare aanvragers inperkt of het maakproces aanpast) .

Goed filmbeleid is er bovendien op gericht de subsidie-afhankelijkheid te verkleinen.

Dit kan met de volgende maatregelen:

 • de filmfondsbijdrage wordt dan in eerste instantie verleend als subsidie, als een gift. Wanneer er vervolgens veel inkomsten zijn uit de film, dan laat het Filmfonds zich terugbetalen wanneer de producenten en makers ‘winst’ hebben ontvangen die in verhouding staat tot de ‘winst’ die de andere partijen in de keten hebben ontvangen.
 • over auteursrechtelijke vergoedingen wordt 15% belasting geheven.
 • de sectorbrede verdeling van bioscoopinkomsten wordt opnieuw vastgesteld waarbij het uitgangspunt dat alle partijen in de keten (van exploitanten via investeerders naar de eigenaren van de film ) in een evenwichtige verhouding een rendement ontvangen op hun investering. Of dat nu een financiële investering is of een creatieve investering.
 • En er komt een registratiebureau Filmwerken zodat duidelijk is wie de eigenaren zijn van het filmwerk  (welke makers en producenten) en welke licenties er verleend zijn.

Bekijk hier een overzicht van oplossingen en artikelen die een oplossing bieden voor de huidige problemen.

Aanvullingen en oplossingen graag mailen naar filmzaken@euronet.nl of plaatsen op de facebookpagina van Afdeling Filmzaken

zevende hemel

publiciteitsfoto De Zevende Hemel


Marktaandeel Nederlandse film 2017 : 12%


A U T E U R S R E C H T  &  P O S I T I E   M A K E R S

harold-lloyd-1137109__340

Harold Lloyd


O P B R E N G S T E N   F I L M

Lies Visschedijk Soof2

Soof2 affiche


KADASTER FILMWERKEN

Voor filmmakers en producenten is het essentieel dat ze weten wat er met hun werk gebeurt. Daarom moet er dringend, naar voorbeeld van onroerend goed, een kadaster komen voor filmwerken..

Weten wat van wie is, is de basis van economische ontwikkeling


U I T V O E R I N G  F I L M B E L E I D

In de reeks artikelen over uitvoering van filmbeleid :

Sinds januari 2018 heeft het Filmfonds nieuwe reglementen. Ter informatie hebben we een overzicht gemaakt van de nieuwe realiseringsreglementen waarbij we op een rij hebben gezet Welke producenten kunnen aanvragen en voor hoeveel.

Screen Shot 2017-08-16 at 13.19.26


Afdeling Filmzaken is een serie artikelen gestart:

Misstanden / Zaken waarover vragen gesteld zouden moeten worden

Het eerste artikel gaat over de film commissioner van het Filmfonds die een rangorde publiceert van producenten en filmprofessionals.

Aflevering 2 gaat over StOPnl :Hoe hoger de inkomsten hoe meer stemrecht?


O P I N I E

Het eerste artikel dat in 2017 op deze site verscheen :

Paul Verhoeven

Paul Verhoeven wint Golden Globe 2017

Meer recent een opiniestuk van Karin Wolfs :


G E S C H I E D E N I S

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s