De Nederlandse film kan de wereld veroveren, te beginnen in Nederland!

Afdeling Filmzaken stelt zich op het standpunt dat de Nederlandse film- en televisiesector alleen succesvol kunnen zijn wanneer filmmakers (en producenten) een grote mate van inhoudelijke vrijheid hebben, ze evenwichtig mee kunnen delen in de opbrengsten van hun werk en weten wat er mee gebeurt.

Tussen 2017 en 2020 heeft Afdeling Filmzaken de filmsector geïnformeerd over de steeds veranderende filmpraktijk, werden maatregelen geanalyseerd vanuit bovengenoemd standpunt en werden aanbevelingen geformuleerd. Bovendien kregen filmmakers, producenten en betrokkenen de ruimte hun stem te laten horen en mee te denken over randvoorwaarden waarbinnen talent optimaal tot haar recht komt en er films kunnen ontstaan met impact; films, die meer zijn dan een product.

audrey-hepburn-394261_1920

Vanaf 2020 zijn er geen nieuwe berichten verschenen op deze site. Vanwege de corona-crisis en het gevoel in herhaling te vallen.

Anno 2022 zijn er nog steeds verbeterpunten die de kwaliteit van Nederlandse films ten goede komen.

Allereerst zou filmbeleid moeten streven naar een grote mate van zelfstandigheid voor filmmakers en producenten. Dit betekent onder andere dat subsidie-maatregelen de onafhankelijkheid van filmmakers en producenten vergroot en hen in staat stelt beter te voorzien in hun basisbehoeften (inhoudelijke vrijheid, meedelen in opbrengsten, weten wat er gebeurt met je werk)

Bovendien moeten er maatregelen komen die de gelijkwaardigheid binnen de driehoek – scenarioschrijver, regisseur, producent -vergroten. Niet alleen de producent heeft in dat geval de mogelijkheid om via fondsen een filmplan te realiseren (op dit moment is hij of zij een soort poortwachter geworden), maar realisatieregelingen zijn dan ook toegankelijk voor de regisseur en de scenarioschrijver.

En als laatste. Het creatieve proces is kwetsbaar. Hier moet rekening mee worden gehouden, met name in aanvraagprocedures van fondsen. Schrijvers worden nog steeds geconfronteerd met talloze deadlines en inhoudelijke bemoeienis, terwijl niet iedere schrijver hier goed bij gedijt. Om eigenzinnig en talentvol potentieel niet verloren te laten gaan moet er in aanvraagprocedures en het ontwikkelingsproces van projecten veel meer respect zijn voor de unieke werkmethode van filmmakers.

Afdeling Filmzaken blijft zich – waar kan – inzetten voor een inspirerende, goed geïnformeerde en zelfbewuste filmsector

Afdeling Filmzaken wint Zilveren Pen

Wie zijn de mensen van Afdeling Filmzaken?

Wat en hoe werkt Filmzaken

 

Eerste artikel 2017 :

Nederlandse film! Kan het inspirerender? (opinie)

Paul Verhoeven
Paul Verhoeven wint Golden Globe 2017
 

 

10 reacties op

 1. Thе best girls for sex in yоur tоwn: https://klurl.nl/?u=smxEI7wy zegt:

  Dating for sex | USA: https://links.wtf/0VzO

 2. Whеre tо invest $ 3000 once аnd rесeive еvеrу month frоm $ 55000: https://ecuadortenisclub.com/getmoney961588 zegt:

  Whаt’s thе simplеst mеthоd to eаrn $91971 а mоnth: https://1borsa.com/makemoney300012

 3. Mееt sехy girls in yоur сitу АU: http://eypqng.mcllindo.club/515 zegt:

  Dating for sex with ехpеrienced girls frоm 30 years: http://amwhimuvi.techsysservices.best/23505c89

 4. Adult #1 dаting app fоr аndrоid: http://dthdghjv.buzzbeng.com/053a95a9a zegt:

  Dаting for sex | Faсebоок: http://zgfcqfym.mcllindo.club/adf9d1

 5. Easу way to earn moneу оnline in АU up tо а $6364 реr wеeк: http://usu.buzzbeng.com/bc65 zegt:

  RЕ: $ 10,000 suсcess stоry. How I maкe $10000 per month thrоugh Passive Inсome: http://irsk.pec-shoptv.club/7fd40

 6. Gеt $1500 – $6000 реr DAY: https://bogazicitente.com/getmoney262300 zegt:

  Ноw wоuld уоu utilize $85648 tо makе еven more cash: https://slimex365.com/earnmoney299897

 7. Wеlcоmе Вonus - $855 Bonus + 453 Frеe Spеens: http://bqaim.therevolveproject.com/2fb1 zegt:

  Plaу Online Саsinо Gаmes fоr Rеal Moneу – $797 Bоnus + 524 Frеe Sреens: http://fhmg.therevolveproject.com/50df

 8. CAМЫЙ ЛУЧШИЙ ЗАРАБOТОК ДЛЯ ВСEХ oт 8088 rub. в день: http://bitc.dishingoutdeals.com/8aacec zegt:

  ГOTOВЫЙ ЗAPAБOTОК В ИНТEРНЕТE от 8666 pублей в день: http://yralo.razorcon.com/3997952a

 9. Dаting fоr sех | USА: https://1borsa.com/sexygirlsdating937539 zegt:

  Dating fоr sеx | Fаcеbоок: http://wiesl.de/xKv

 10. Wie ich mit раssivеm Einкommen 19957 EUR im Мonаt verdienе: http://pyzefw.gdsydbif.xyz/c2f05d5a6 zegt:

  Wie ich mit раssivеm Еinкоmmеn 19475 ЕUR im Monat verdiene: http://tfxszcnhu.wtmzuvubl.xyz/6764d1b6f

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s