f i l m f i n a n c i e r i n g

Op deze pagina actuele ontwikkelingen rond filmfinanciering

meer over filmfinanciering  >  subsidies

> issues


Dialogic heeft een onderzoek gedaan naar de gevolgen van stimuleringsmaatregelen voor de audiosvisuele sector. Dit heeft geleid tot een interessant rapport waarin bovendien bij hoofdstuk 2.4 Financiering van Nederlandse audiovisueel product  nuttige informatie staat over de financiering van Nederlandse films en programma’s. Bekijk hier de Quickscan, een bijlage bij het rapport, van stimuleringsmaatregelen AV in Europa.

Lees ook ons artikel over de verdeling van opbrengsten van een bioscoopfilm

Bij het financieren van een Nederlandse film speelt het Filmfonds een grote rol.  90% van de Nederlandse films die in 2017 de bioscoop verschenen was voor bijna 40% gefinancierd door het Filmfonds.

Hoewel subsidie in principe aantrekkelijk is  – er wordt geen rente gerekend en er is geen sprake van rechtenoverdracht of licenties die verleend moeten worden – kleven er ook nadelen aan. Filmsubsidie wordt verstrekt als lening, het aanvraagtraject is lang en er worden veel eisen gesteld aan de aanvrager terwijl het Filmfonds ook inhoudelijk invloed uitoefent.

Om subsidie afhankelijkheid te voorkomen is het nodig om alert te zijn op alternatieve financieringsmogelijkheden.

Op deze pagina bespreken de meest gangbare financieringsmethode (bron  Facts en Figures Filmfonds 2018).

Productiekosten gemiddelde speelfilm

Om professioneel een film te maken met voldoende draaidagen (30 draaidagen), een goed doordachte – en verzorgde art-direction (misschien moet er iets gebouwd in de studio en of zijn er visual effects nodig), een gevulde lichtbus en een professionele crew, heb je snel zo’n 30.000 euro per draaidag nodig. Hiermee komen de kosten voor de draaiperiode uit op gemiddeld 900.000 euro. Tel hier globaal eenzelfde bedrag bij op voor de voorbereiding en afwerking en je komt op een begroting van 1.8 miljoen euro.

Het gemiddelde budget van een Nederlandse speelfilm die in 2017 in de bioscoop verscheen was ongeveer 2 miljoen (bron Facts & Figures Filmfonds 2018)

Het lijkt een open deur, maar het is essentieel dat de film goed begroot wordt, dat er nauwkeurig bekeken wordt wat de producent, de regisseur samen met zijn cameraman en het art-department voor ogen hebben, wat de sfeer van de film moet zijn en welke kwaliteit er na gestreefd wordt. Alleen wanneer dit helder is kan bepaald worden welke middelen nodig zijn en wat dit kost. Helaas wordt het opstellen van een goed werkplan steeds vaker overgeslagen waardoor de regisseur geconfronteerd wordt met een budget waar hij het voor moet doen. Alle plannen die hij, samen met de cameraman en het art-departement, had om de film iets speciaals te geven kunnen op zo’n moment de prullenbak in. Dit is meestal niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de film. Want kwaliteit kost meestal gewoon geld.

FINANCIERING SPEELFILM (2017)

Een gemiddelde speelfilm die in 2017 in de bioscoop verscheen werd gefinancierd door de volgende (markt) partijen (bron Facts&Figures Filmfonds 2018):

 • OMROEP  – 250.000 euro.
  • Dit bedrag zal waarschijnlijk inmiddels gedaald zijn vanwege de bezuinigingen en tegenvallende reclame-inkomsten
 • DISTRIBUTEUR. – 250.000 euro.
  • Minimum Garantees (MG) staan onder druk vanwege het lage marktaandeel.
 • ABRAHAM TUSCHINSKI FONDS. – 26.000 euro.
 • BUITENLANDSE FONDSEN : – 428.000 euro.
 • BUITENLANDSE TAX INCENTIVES. –135.000 euro
 • PRIVATE INVESTERING / EIGEN INVESTERING. – 150.000 euro
  • het is onzeker of het investeren in film een fiscaal voordeel zal blijven bieden. Als films geen rendement opleveren voor investeerders dan is de kans klein dat private investeerders nog mee willen doen.

Het Nederlands Filmfonds heeft aan een  film die in 2017 in de bioscoop verscheen gemiddeld zo’n 761.000 euro bijgedragen. De andere partijen droegen gemiddeld 1.32 miljoen euro bij.

Of een producent op dit moment (laag marktaandeel en dalende reclame-inkomsten) nog zulke bedragen zal kunnen vinden is de vraag. Voor artistieke film, documentaire en beginnende filmmakers zijn de financieringsmogelijkheden nog beperkter.

Het kan natuurlijk dat de makers en de producent overwegen om de film zonder subsidie te maken. In dat geval moeten ze bezuinigen op draaidagen, licht etc. Als ze dat niet willen omdat ze daarmee te veel kwaliteit inleveren – dit is in onze ogen trouwens de kwaliteit die bedoeld wordt in de missie van het Filmfonds – dan zullen ze wel moeten aankloppen bij het Filmfonds. Filmsubsidie is vanwege ons kleine taalgebied voor alle soorten films én dus voor iedere filmmaker en producent belangrijk.


Advertentie