f i l m f i n a n c i e r i n g

Op deze pagina actuele ontwikkelingen rond filmfinanciering

agenda

meer over filmfinanciering  >  issues

> geldzaken


Bij het financieren van een Nederlandse film speelt het Filmfonds een grote rol.  90% van de Nederlandse films die in 2016 de bioscoop verschenen was voor bijna 40% gefinancierd door het Filmfonds. Hoewel subsidie in principe aantrekkelijk is  – er wordt geen rente gerekend en er is geen sprake van rechtenoverdracht of licenties die verleend moeten worden – kleven er toch ook nadelen aan. In dit geval wordt de filmsubsidie verstrekt als lening, het aanvraagtraject is lang en er worden veel eisen gesteld aan de aanvrager terwijl het Filmfonds ook inhoudelijk invloed wil uitoefenen.

Om al te grote subsidie afhankelijkheid te voorkomen is het nodig om alert te zijn op alternatieve financieringsmogelijkheden. Op deze pagina bespreken we eerste de financieringsmethode die op dit moment het meest gangbaar is en in de loop der tijd vullen we dit aan met alternatieve methodes.

Productiekosten gemiddelde speelfilm

Om professioneel een film te maken met voldoende draaidagen (30 draaidagen), een goed doordachte – en verzorgde art-direction (misschien moet er iets gebouwd in de studio en of zijn er visual effects nodig), een gevulde lichtbus en een professionele crew, heb je snel zo’n 30.000 euro per draaidag nodig. Hiermee komen de kosten voor de draaiperiode uit op gemiddeld 900.000 euro. Tel hier globaal eenzelfde bedrag bij op voor de voorbereiding en afwerking en je komt op een begroting van 1.8 miljoen euro.

Het gemiddelde budget van een Nederlandse speelfilm is ongeveer 1.7 miljoen (bron Facts & Figures Filmfonds)

Het lijkt een open deur, maar het is essentieel dat de film goed begroot wordt, dat er nauwkeurig bekeken wordt wat de producent, de regisseur samen met zijn cameraman en het art-department voor ogen hebben, wat de sfeer van de film moet zijn en welke kwaliteit er na gestreefd wordt. Alleen wanneer dit helder is kan bepaald worden welke middelen nodig zijn en wat dit kost. Helaas wordt het opstellen van een goed werkplan steeds vaker overgeslagen waardoor de regisseur geconfronteerd wordt met een budget waar hij het voor moet doen. Alle plannen die hij, samen met de cameraman en het art-departement, had om de film iets speciaals te geven kunnen op zo’n moment de prullenbak in. Dit is meestal niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de film. Want kwaliteit kost meestal gewoon geld.

FINANCIERING SPEELFILM

Een gemiddelde speelfilm werd in 2016 gefinancierd door de volgende (markt) partijen (bron Facts&Figures Filmfonds 2016):

 • OMROEP  – 250.000 euro.
  • Dit bedrag zal waarschijnlijk inmiddels gedaald zijn vanwege de bezuinigingen en tegenvallende reclame-inkomsten
 • DISTRIBUTEUR. – 250.000 euro.
  • Minimum Garantees (MG) staan onder druk vanwege het lage marktaandeel.
 • ABRAHAM TUSCHINSKI FONDS. – ….. euro. ?
  • De nieuwe regeling is bekend. nadere informatie volgt
 • BUITENLANDSE FONDSEN : – 120.000 euro.
 • BUITENLANDSE TAX INCENTIVES. –100.000 euro
 • PRIVATE INVESTERING / EIGEN INVESTERING. – 185.000 euro
  • het is onzeker of het investeren in film een fiscaal voordeel zal blijven bieden. Als films geen rendement opleveren voor investeerders dan is de kans klein dat private investeerders nog mee willen doen.

In totaal was het financieringsbedrag voor een Nederlandse speelfilm dat verzorgd werd door andere partijen dan het Filmfonds in 2016 gemiddeld 940.000 euro.

Of een producent op dit moment (laag marktaandeel en dalende reclame-inkomsten) nog zulke bedragen zal kunnen vinden is de vraag. Voor artistieke film, documentaire en beginnende filmmakers zijn de financieringsmogelijkheden nog beperkter.

Het kan natuurlijk dat de makers en de producent overwegen om de film zonder subsidie te maken. In dat geval moeten ze bezuinigen op draaidagen, licht etc. Als ze dat niet willen omdat ze daarmee te veel kwaliteit inleveren – dit is in onze ogen trouwens de kwaliteit die bedoeld wordt in de missie van het Filmfonds – dan zullen ze wel moeten aankloppen bij het Filmfonds. Filmsubsidie is vanwege ons kleine taalgebied voor alle soorten films én dus voor iedere filmmaker en producent belangrijk.


Advertenties