f i l m b e l e i d

Op deze pagina de actuele ontwikkelingen naar nieuw filmbeleid.

meer over filmbeleid  > uitvoering > filmfonds > wet- en regelgeving, toezicht

> issues

> na 2020 > aanbevelingen

> geschiedenis


Ontwikkeling nieuw filmbeleid

2018 was een belangrijk jaar in de ontwikkeling naar nieuw filmbeleid.

De invulling van filmbeleid verandert eens in de vier jaar. Dit gebeurt aan de hand van het Kunstenplan. In 2018 is de koers bepaald voor het nieuwe Kunstenplan vanaf 2020 en verder. In 2019 zal de uitgangspuntenbrief van de minister verschijnen en worden de beleidsplannen geschreven.

Afdeling Filmzaken heeft de geschiedenis van filmbeleid in kaart gebracht en doet  verslag van de uitvoering van filmbeleid door het Filmfonds – waarbij we verschillende regelingen onder de loep nemen. Bovendien geven we een overzicht van de wet- regelgeving rond het Filmfonds – waar heeft het fonds zich aan te houden en hoe is het verkeer met de aanvrager geregeld? En we berichten over de stappen die genomen worden in de ontwikkeling van nieuw filmbeleid. Met commentaar op voorstellen dragen we bij aan opinie en debat en we doen aanbevelingen voor nieuw filmbeleid.

spencer-tracy-394517_1920