filmbeleid > uitvoering

De Rijksoverheid speelt een grote rol in de filmsector. De belangrijkste organisatie die op armlengte van de minister van Cultuur het filmbeleid uitvoert, is het Nederlands Filmfonds. Dit fonds verdeelt het geld dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld. Dit doet het fonds door subsidies te verlenen voor onder meer de ontwikkeling en de totstandkoming van films, en recentelijk ook van televisieseries

Op deze pagina informeren we vooral over subsidieregelingen van het Filmfonds en voorzien we deze van commentaar. Daarnaast besteden we aandacht aan bijvoorbeeld de wet en regelgeving rond het functioneren van het Filmfonds.

Reglementen

Screen Shot 2017-08-16 at 13.19.26Sinds januari 2018 heeft het Filmfonds nieuwe reglementen. We hebben een beknopt overzicht gemaakt van de nieuwe realiseringsreglementen en op een rij gezet wie kan aanvragen en voor hoeveel.

Filmfondsreglementen op een rij | Wie kan aanvragen en voor hoeveel.

Commentaar op reglementen samengevat

Wat opvalt, is dat de fondsreglementen niet zozeer gericht zijn op het verbeteren van randvoorwaarden, maar op inhoudelijke controle van het maakproces. De semi-automatische suppletieregeling is bijvoorbeeld afgeschaft en in plaats daarvan is er een matchingfonds geïntroduceerd, mede gebaseerd op een inhoudelijke toets.

Bovendien richt het Filmfonds zich vooral op (een steeds selectere groep) ervaren producenten waardoor deze, samen met het Filmfonds, kunnen bepalen welke films er met subsidie gemaakt worden.

De vraag is of dit de manier is waarmee de sector tot goede of zelfs betere Nederlandse films zal kunnen komen en of het Filmfonds in staat is om de juiste kwaliteit te herkennen.

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk niet om of wij denken dat beleid zinnig is, maar of de sector ermee overweg kan en tot de beste prestaties kan komen.

En zo niet, dan is het belangrijk dat er ruimte is voor een open debat over verbeteringen en versterking van de Nederlandse filmsector.

We leveren graag met opinie en informatie een bijdrage aan zo’n debat.

CASH REBATE aangepast

De filmstimuleringsmaatregel is in 2017 aangepast :  Cash rebate 2017 op een rij

En in dit artikel vatten we de ervaringen in Engeland met een soortgelijke regeling samen.

Nieuw BTW CONVENANT 2018

Er rust op film een verlaagd BTW tarief. Hierdoor hebben distributeurs en bioscopen een financieel voordeel. In 2018  zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het bedrag dat door de bioscopen en distributeurs ter beschikking is gesteld voor het produceren van nieuwe films.   Het nieuwe BTW Convenant 


Meer artikelen over uitvoering filmbeleid

Advertenties