Uitvoering filmbeleid

Nieuwe reglementen Filmfonds | 2018

Vanwege de veelheid aan regels en complexiteit van filmbeleid is het niet eenvoudig om tot een allesomvattende analyse te komen van de reglementen van het Filmfonds. Om die reden is de homepage de afgelopen dagen een paar keer aangepast. Uiteindelijk hopen we de sector op een goede manier te informeren en bij te dragen aan een zinnig debat over wat ‘goed’ filmbeleid is inclusief maatregelen die de sector verder kunnen helpen.

Sinds januari 2018 heeft het Filmfonds nieuwe reglementen. Ter informatie hebben we een overzicht gemaakt van de nieuwe realiseringsreglementen waarbij we op een rij hebben gezet Welke producenten kunnen aanvragen en voor hoeveel.

Screen Shot 2017-08-16 at 13.19.26Het is duidelijk dat het Filmfonds onze opvattingen niet deelt. De fondsreglementen zijn niet zozeer gericht op het verbeteren van randvoorwaarden, maar op een inhoudelijke controle door het fonds van het maakproces. De semi-automatische suppletieregeling is bijvoorbeeld afgeschaft en in plaats daarvan wordt er een matchingfonds geïntroduceerd, mede gebaseerd op een inhoudelijke toets.
Bovendien richt het Filmfonds zich vooral op (een steeds selectere groep) producenten waardoor deze, samen met het Filmfonds, kunnen bepalen welke films er met subsidie gemaakt worden.

De vraag is of dit de manier is waarmee de sector tot goede of zelfs betere Nederlandse films zal kunnen komen en of het Filmfonds in staat is om de juiste kwaliteit te herkennen.

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk niet om of wij denken dat beleid zinnig is, maar of de sector ermee overweg kan en tot de beste prestaties kan komen. En zo niet, dan is het belangrijk dat er ruimte is voor een open debat over verbeteringen en versterking van de Nederlandse filmsector. We leveren graag met opinie en informatie een bijdrage aan zo’n debat.


Misstanden / Zaken waarover vragen gesteld zouden moeten worden

Het eerste artikel gaat over de film commissioner van het Filmfonds die een rangorde publiceert van producenten en filmprofessionals.


Het BTW Convenant | Publieksfilmregeling die niet bestemd is voor beginnende producenten?

Advertenties