filmbeleid > uitvoering

De Rijksoverheid speelt een grote rol in de filmsector. De belangrijkste organisatie die op armlengte van de minister van Cultuur het filmbeleid uitvoert, is het Nederlands Filmfonds. Dit fonds verdeelt het geld dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld. Dit doet het fonds door subsidies te verlenen voor onder meer de ontwikkeling en de totstandkoming van films, en recentelijk ook van televisieseries

Op deze pagina informeren we vooral over subsidieregelingen van het Filmfonds en voorzien we deze van commentaar. Daarnaast besteden we aandacht aan bijvoorbeeld de wet en regelgeving rond het functioneren van het Filmfonds.

Financieringsmogelijkheden speelfilm

Screen Shot 2017-08-16 at 13.19.26Begin 2019 hebben we op een rij gezet wat de welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Financieringsmogelijkheden speelfilm via fondsen


Meer artikelen over uitvoering filmbeleid

Advertentie