a u t e u r s r e c h t

meer over auteursrecht > issues


Om meer te weten te komen over het belang van een goed functionerend Auteursrecht  kunnen we de volgende artikelen aanbevelen.


vier wetgevingstrajecten

In 2020 stonden er vier wetgevingstrajecten op het programma. Zie voor meer informatie  de site van de Kunstenbond

Platform Makers is een campagne gestart om de waarde van het Auteursrecht onder de aandacht te brengen.  Lees hier de speech die Erwin Angad Gaur op 10 oktober hield.  Platform Makers liet bovendien de volgende twee animaties maken.

Deel 01 Auteursrechten zijn eigendomsrechten, waarin de basis van het Auteursrecht wordt uitgelegd.

Deel 02 Meedelen in opbrengsten, waarin tips gegeven worden aan makers en uitvoerend kunstenaars om beter mee te delen in de opbrengsten van hun werk.

Voor meer informatie : http://www.platformmakers.nl/auteursrechtuitleg/

Richtlijnen honoraria regisseurs & scenarioschrijvers.

Federation of European Film Directors (FERA) en de  Federation screenwriters Europe (FSA) zetten zich in voor de belangen van Europese scenarioschrijvers en regisseurs.

Een onderdeel hiervan is het opstellen van guidelines voor honoraria en contracten.

 • Lees hier de checklist voor regisseurs van Fera.
  • Fees: The directing fee must be at least 3-4% of budget up to 10% approximately, depending on director’s status and the length and type of contract. The fee is for the work of directing the film only, and does not include payment for rights of use. However in some territories the directing fee may include use rights on presales, or on the first use (e.g. ‘Primary Rights’ in Germany). Fees should increase pro rata if the budget increases after contract terms have been agreed. Fee calculations must take account of number of six day weeks to be worked (if any)
   Any daily fee is to be calculated as at least 1/5 of weekly rate.

 • De site van FSA voor screenwriters is under construction. We konden wel een Engelse good practice guide voor writing Film vinden.

Europees Parlement keurt nieuwe regels auteursrecht voor het internet goed

(bron : persbericht Europees Parlement)

 • Internetplatforms zijn aansprakelijk voor inhoud die gebruikers uploaden
 • Sommige geüploade materialen, zoals memes of GIF’s, zijn specifiek uitgesloten van de richtlijn
 • Hyperlinks naar nieuwsartikelen, vergezeld van “individuele woorden of zeer korte fragmenten”, kunnen vrij worden gedeeld
 • Journalisten moeten een deel van alle inkomsten gerelateerd aan auteursrecht ontvangen van hun uitgeverij
 • Startup-platforms zijn aan lichtere verplichtingen onderworpen

Creatievelingen en nieuwsuitgevers zullen in staat zijn om met internetreuzen te onderhandelen dankzij nieuwe copyrightregels die ook de vrijheid van meningsuiting waarborgen.

Het komt nu aan op de lidstaten om het besluit van het Parlement in de komende weken goed te keuren. Als de lidstaten de door het Europees Parlement aangenomen tekst aanvaarden wordt deze van kracht na publicatie in het officiële tijdschrift en hebben de lidstaten 2 jaar om het uit te voeren.

Lees hier het commentaar van Franky Ribbens in PLOT : Niet aan m’n memes komen!

 • Europese koepelorganisatie voor regisseurs : FERA
 • Europese koepelorganisatie voor scenarioschrijvers : SAA

Evaluatie nieuw Auteurscontractenrechtbuster-keaton-1708958__340

Officieel wordt het nieuwe Auteurscontractenrecht pas in 2020  geëvalueerd. Tegelijkertijd is tijdens de parlementaire behandeling toegezegd dat de Tweede Kamer na twee-en-een-half jaar – in 2018 – (de Eerste Kamer na drie jaar) zou worden geïnformeerd over de eerste ervaringen met de nieuwe regeling. (Zie brief minister Sander Dekker met eerste bevindingen Auteurscontractenrecht)

De belangenorganisaties en Platform Makers hebben deze ervaringen geïnventariseerd. Dit heeft onder andere geleid tot het boekje Werken voor een kratje bier waarin interviews met makers; In het boekje komen ook de ervaringen van scenarioschrijver en regisseur van Soof 2 aan de orde.

September 2018 : Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg en om Kamerleden te informeren organiseerde Platform Makers een bijeenkomst. Deze vond plaats op  27 september om 16.00 in Nieuwspoort. Lees hier het verslag.

Oktober 2018 Het Algemeen Overleg van 4 oktober stond in het teken van het Auteurscontractenrecht. Lees hier het verslag, opgesteld door Voice, en het concept van een woordelijk verslag opgesteld door de Tweede Kamer commissies.


Europees verband

Animatie PAM start campagne from Filmzaken video on Vimeo.

Advertentie