a u t e u r s r e c h t

Op deze pagina informatie over auteursrechten en actuele ontwikkelingen.

agenda


Evaluatie nieuw Auteurscontractenrechtbuster-keaton-1708958__340

In 2018 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over ervaringen met het nieuwe Auteurscontractenrecht. Officieel wordt het pas in 2020  geëvalueerd. Tegelijkertijd is tijdens de parlementaire behandeling toegezegd dat de Tweede Kamer na twee-en-een-half jaar – in 2018 – (de Eerste Kamer na drie jaar) zou worden geïnformeerd over de eerste ervaringen met de nieuwe regeling. (Zie brief minister Sander Dekker met eerste bevindingen Auteurscontractenrecht)

De belangenorganisaties en Platform Makers hebben deze ervaringen geïnventariseerd. Dit heeft onder andere geleid tot het boekje Werken voor een kratje bier waarin interviews met makers; In het boekje komen ook de ervaringen van scenarioschrijver en regisseur van Soof 2 aan de orde.

Tijdens het Algemeen Overleg van 4 oktober wordt het Auteurscontractenrecht in de Tweede Kamer behandeld.

Ter voorbereiding hierop en om Kamerleden te informeren organiseert Platform Makers een bijeenkomst. Deze vindt plaats op  27 september om 16.00 in Nieuwspoort. Lees hier meer.

Uitspraak Geschillencommissie

Eind juli 2018 heeft Geschillencommissie auteurscontractenrecht voor het eerst

Marilyn Monroe Jane Russell
Marilyn Monroe Jane Russell

uitspraak gedaan over filmzaak. Een scenarioschrijver en regisseur vonden dat ze wel erg weinig overhielden aan hun bioscoopsucces. Toen ze er niet uitkwamen met de producent hebben ze hun geschil voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze oordeelde dat er inderdaad sprake was van ernstige onevenredigheid  tussen de vergoeding voor de makers en de producent van de film. De makers kregen ieder een verhoging  van het royaltypercentage toegewezen van 5%. De producenten hebben nog tot 27 oktober om de zaak aanhangig te maken bij de rechter. Als ze dat niet dan, dan kan de uitspraak van de Geschillencommissie gezien worden als een bindend advies. De uitspraak is belangrijk voor scenarioschrijvers, regisseurs, maar ook andere filmmakers zoals de acteurs. In  ons artikel  Filmmakers delen mee in succes geven we een opsomming van de principiële vragen die aan de orde zijn gekomen.

Nieuw Auteurscontractenrecht

De Geschillencommissie is opgericht in het kader van het nieuwe Auteurscontractenrecht dat op 1 juli 2015 inwerking is gegaan en dat als doel heeft de positie van makers te verbeteren.

Om meer te weten te komen over het belang van een goed functionerend Auteursrecht  kunnen we de volgende artikelen aanbevelen.

Meer over auteursrecht  > issues


Advertenties