home > agenda

Bijgewerkt 02 januari 2019

In 2019 staat het volgende op de agenda

2019 zal in het teken staan van het schrijven van de beleidsplannen. Hierop kan de sector vervolgens reageren. Van groot belang is bovendien dat in oktober 2019 de termijn afloopt van de huidige directeur / bestuurder van het Filmfonds. Doreen Boonekamp heeft vanaf oktober 2009 leiding gegeven aan het Filmfonds en een stempel gedrukt op de uitvoering van Filmbeleid en dus ook op de Nederlandse Film. Na tien jaar wordt er nu gezocht naar een goede opvolger. Zodra bekend is welke procedure hierbij gevolgd wordt, zullen we hierover berichten.

Agenda

  • Maandag 21 januari 2019 van 13.00 tot 17.00 uurIn Tivoli|Vredenburg te Utrecht – Conferentie Arbeidsmarktagenda
    • Kunsten ’92: In november ’17 is de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector gepresenteerd. De agenda is een handvat voor structurele verbetering en professionalisering, waar iedereen die in de sector werkzaam is, iets van moet kunnen merken. Om de resultaten te delen, voortgang aan te jagen en onderlinge samenhang bij de uitvoering van de agendapunten te bewaken wordt onder meer een jaarlijkse conferentie georganiseerd. Het is de bedoeling een grote groep van betrokkenen (werkenden, werkgevers, intermediairs, bestuurders, medewerkers, fondsen e.a.) te informeren over de stand van zaken, vorderingen, bereikte resultaten en inzichten en hen uit te nodigen en te motiveren om actief mee te werken aan de uitvoering van de agenda. Ook de Fair Practice Code komt aan bod, als een van de punten uit de Arbeidsmarktagenda.

  • Donderdag 14 februari 2019 van 12.00 tot 17.00 uurIn Theater Orpheus te ApeldoornCultuurdebat Provinciale StatenverkiezingenKunsten ’92:
    • Kunsten ’92 en LKCA organiseren deze bijeenkomst in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. Met gedeputeerden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren van provincies en gemeenten, adviseurs en particuliere partijen voeren we het debat over wat cultuur doet voor de provincie en hoe de provincies hun rol daarin zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Dit doen we aan de hand vijf thema’s: Creatieve kracht | Culturele keten incl. stedelijke regio’s | Cultuurtoerisme en economische opbrengst | Rijke omgeving | Europa. In samenwerking met een groot aantal landelijke partners: Fonds Cultuurparticipatie, Raad van Twaalf, VSCD, NAPK, CultuurConnectie, VNPF, Museumvereniging, VOB, NGA, CJP, IPO en het Erfgoedplatform Kunsten ’92.
  • Oktober 2019 Aanstelling nieuwe directeur / bestuurder Filmfonds
Advertenties