a g e n d a

Bijgewerkt 13 februari 2020

Wat ons betreft staat in 2020 het volgende hoog op de agenda  :

Gelijkwaardigheid in de driehoek ; scenarioschrijver, regisseur, producent

Dit kan onder andere geregeld worden in het Sectorplan  (toelichting volgt)


Politieke agenda 2020


Data en documenten 2020

2020

 • Februari: publicatie Beleidsplan Filmfonds 2021 – 2024
 • Februari : deadline subsidieaanvraag van instellingen
 • 12 februari : Rondetafelgesprek over online AVdiensten (investeringsverplichting)
 • Maart 2020 : Bero Beyer treedt aan als directeur / bestuurder Nederlands Filmfonds
 • Mei: advies van de Raad voor Cultuur over aanvragen
 • Juni 2020 debat Tweede Kamer commissie cultuur over advies van de Raad voor Cultuur m.b.t. de cultuurnota 2021 – 2024 en reactie daarop van de minister
 • Juni / Juli Plenaire debat over Voorjaarsnota.
 • Zomer 2020: bestuurlijk overleg
 • Prinsjesdag 2020 15 september : minister van OCW maakt de definitieve cultuurnota 2021 – 2024 bekend
 • September : deadline Investeringsverplichting
 • Najaar sectorplan – gezamenlijke visie en strategisch plan om systeemfalen te beperken

2021

 • 1 januari 2021: start nieuwe periode
Advertentie