a g e n d a

Bijgewerkt 04 januari 2020

Agenda met documenten 2019 – 2020

2019

2020

  • Februari: deadline subsidieaanvraag van instellingen
  • Maart 2020 : Bero Beyer treedt aan als directeur / bestuurder Nederlands Filmfonds
  • Mei: advies van de Raad voor Cultuur over aanvragen
  • Juni 2020 debat Tweede Kamer commissie cultuur over advies van de Raad voor Cultuur m.b.t. de cultuurnota 2021 – 2024 en reactie daarop van de minister
  • Juni / Juli Plenaire debat over Voorjaarsnota.
  • Zomer 2020: bestuurlijk overleg
  • Prinsjesdag 2020 15 september : minister van OCW maakt de definitieve cultuurnota 2021 – 2024 bekend
  • najaar sectorplan met gezamenlijke visie en strategisch plan om het systeemfalen te beperken

2021

  • 1 januari 2021: start nieuwe periode