home > agenda

Bijgewerkt 08 oktober 2018

In 2018 zijn er drie belangrijke thema’s. Wanneer je op een onderwerp klikt kom je op de pagina waarop de belangrijkste ontwikkelingen worden bijgehouden

 1. Arbeidsmarktagenda
 2. Auteurscontractenrecht
 3. Filmbeleid na 2020

Agenda

 • VAO auteursrecht : Het VAO Auteursrecht staat nu gepland voor dinsdag 30 oktober, woensdag 31 oktober of donderdag 1 november.
 • 19 November – behandeling Begroting Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap  (OCW) – Tweede Kamer
  • Kunsten ’92 heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.  Twee belangrijke punten zijn: De adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur vraagt om een inhoudelijke aanpak waarbij de vijf waarden, die ook ten grondslag liggen aan de Fair Practice Code, richting kunnen geven.
   Voor de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda is ook steun van andere ministeries en andere overheden noodzakelijk; bovendien mogen de financiële gevolgen van fair practice niet alleen op de culturele sector worden afgewenteld.  Lees hier de hele brief
 • December – behandeling Begroting Media – Tweede Kamer
 • Maandag 21 januari 2019 van 13.00 tot 17.00 uur
  In Tivoli|Vredenburg te Utrecht – Conferentie Arbeidsmarktagenda

  • Kunsten ’92: In november ’17 is de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector gepresenteerd. De agenda is een handvat voor structurele verbetering en professionalisering, waar iedereen die in de sector werkzaam is, iets van moet kunnen merken. Om de resultaten te delen, voortgang aan te jagen en onderlinge samenhang bij de uitvoering van de agendapunten te bewaken wordt onder meer een jaarlijkse conferentie georganiseerd. Het is de bedoeling een grote groep van betrokkenen (werkenden, werkgevers, intermediairs, bestuurders, medewerkers, fondsen e.a.) te informeren over de stand van zaken, vorderingen, bereikte resultaten en inzichten en hen uit te nodigen en te motiveren om actief mee te werken aan de uitvoering van de agenda. Ook de Fair Practice Code komt aan bod, als een van de punten uit de Arbeidsmarktagenda.

 • Donderdag 14 februari 2019 van 12.00 tot 17.00 uur
  In Theater Orpheus te ApeldoornCultuurdebat Provinciale Statenverkiezingen

  Kunsten ’92: Kunsten ’92 en LKCA organiseren deze bijeenkomst in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. Met gedeputeerden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren van provincies en gemeenten, adviseurs en particuliere partijen voeren we het debat over wat cultuur doet voor de provincie en hoe de provincies hun rol daarin zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Dit doen we aan de hand vijf thema’s: Creatieve kracht | Culturele keten incl. stedelijke regio’s | Cultuurtoerisme en economische opbrengst | Rijke omgeving | Europa. In samenwerking met een groot aantal landelijke partners: Fonds Cultuurparticipatie, Raad van Twaalf, VSCD, NAPK, CultuurConnectie, VNPF, Museumvereniging, VOB, NGA, CJP, IPO en het Erfgoedplatform Kunsten ’92.

 

 

Advertenties