a g e n d a

Bijgewerkt 04 april 2019

In 2019 staat het volgende op de agenda

2019 staat in het teken van het schrijven van de beleidsplannen. Hierop kan de sector vervolgens reageren.

In oktober 2019 loopt de termijn af van de huidige directeur / bestuurder van het Filmfonds, Doreen Boonekamp. Ze heeft vanaf oktober 2009 leidinggegeven aan het Filmfonds en een stempel gedrukt op de uitvoering van Filmbeleid en dus ook op de Nederlandse Film. Na tien jaar wordt ze opgevolgd door Bero Beyer. Hij treedt in maart 2020 in functie. Tussen oktober 2019 en maart 2020 hebben George van Breemen en Peter Schrurs de dagelijkse leiding.

Agenda beleid rijksoverheid

2019

2020

  • Februari: deadline subsidieaanvraag van instellingen
  • Maart 2020 : Bero Beyer treedt aan als directeur / bestuurder Filmfonds
  • Mei: advies van de Raad voor Cultuur over aanvragen
  • Zomer 2020: bestuurlijk overleg
  • Prinsjesdag 2020: minister van OCW maakt subsidiebesluiten bekend

2021

  • 1 januari 2021: start nieuwe periode
Advertenties