Voer voor discussie

Reacties op advies Raad voor Cultuur

Op deze pagina geven we een overzicht van de belangrijkste reacties op het advies van de Raad voor Cultuur voor nieuw filmbeleid.  In dit advies staan het opleggen van quota, heffingen en nieuw op te richten groot  AV fonds een centrale rol.

Op BNR viel ons een reactie op vanuit ondernemersperspectief: Harald Swinkels wil de Nederlandse film flinke slinger geven

Afdeling Filmzaken heeft vanuit het perspectief van makers het advies  geanalyseerd: Media- en cultuurbeleid gericht op producenten dient niet automatisch ook de belangen van de makers

Econoom en antropoloog dr. Rob Boonzajer Flaes, voormalig kroonlid van de Raad voor Cultuur, heeft het advies nauwkeurig gelezen en komt tot een aantal heldere aanbevelingen in zijn artikel : Raad voor Cultuur, praat meer met makers en minder met beleidsmakers. En weiger te dienen als spreekbuis.

Filmsector gebaat bij flexibelere financierings- protocollen : In dit artikel, van Dimitri Lahaut, zijn filmmakers geïnterviewd over hun ervaringen met het aanvrage van filmsubsidie.

Geef makers een stem in wat er gemaakt wordt!

Nederlandse film | Tijd voor oplossingen

Filmbrief 2006 van Medy van der Laan

Advertentie