SER Advies | punten voor filmmakers

Op 21 april 2017 verscheen een advies dat de Sociaal Economische Raad (SER) opgesteld heeft in samenwerking met de Raad voor Cultuur;  ‘Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector’.

Dit advies Passie Gewaardeerd is tot stand gekomen op basis van consultatiegesprekken met vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties, deskundigen uit het onderwijs en tientallen position papers van partijen uit de sector. Het bevat tal van nuttig aanbevelingen waarmee mensen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector (en dus ook de filmsector) hun positie kunnen verbeteren.

We hebben enkele aanbevelingen op een rij gezet, die voor filmmakers van belang zijn:

 • collectief onderhandelen door zzp’ers uit de sfeer van het mededingingsrecht halen
 • waar nodig richtlijnen ontwikkelen voor honoraria zoals de richtlijn kunstenaarshonoraria (De overheid en cultuurfondsen kunnen de totstandkoming hiervan ondersteunen. Rijk, provincies, gemeenten en fondsen kunnen hier in hun subsidievoorwaarden naar verwijzen)
 • versterk het auteursrecht en intensiveer de handhaving
 • mogelijkheden voor een bredere toepassing van cao’s
 • stimuleren van investeringen in de sector, onder meer door behoud van de Geefwet, lage btw tarieven en het vergroten van de toegankelijkheid van financierings en stimuleringsregelingen
 • bevorderen dat gecreëerde economische waarde zo veel mogelijk weer in de sector wordt geïnvesteerd.
 • werken aan bewustwording zodat de inkomenspositie van de werkenden in de sector verbetert
 • code voor goed werkgever en opdrachtgeverschap, met o.a. aandacht voor een redelijke vergoeding
 • met het oog op belangenbehartiging richting de politiek, sectorbrede samenwerking versterken  en de sector met één stem naar buiten laten treden

En er waren ook nog een paar mooie zinnen die ons opvielen:

Werkenden (in de sector) worden door passie en/of door hoop op betere tijden gedreven.

Het kost simpelweg tijd om tot wasdom te komen in de culturele en creatieve sector

Het is de raden erom te doen dat de weerbaarheid van de werkenden wordt vergroot en dat zij in de gelegenheid worden gesteld om daadwerkelijk te onderhandelen over redelijke honoraria en de verdeling van inkomsten uit auteursrechten.

De waarde die in de culturele en creatieve sector wordt geproduceerd en wordt vermeerderd in de exploitatie, zou in een efficiënt en eerlijk werkende markt weer terug moeten vloeien in de sector; naar de producenten en makers.

Op de site van Kunsten ’92 staat de lezen dat zij werkt aan de opdracht om een gezamenlijke arbeidsmarktagenda (Agenda Fair Practice) op te stellen, met werkgevers, vakbonden, beroepsgroepen en andere partners uit de creatieve en culturele sector. In deze agenda wordt onder meer uitgewerkt: code voor goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap; scholing; kennisverspreiding van arbeidsmarktwet- en regelgeving. Bij de agenda worden dienstverbanders en zzp’ers expliciet betrokken.

Afdeling Filmzaken denkt dat het advies tot een serieuze verbetering kan leiden in de arbeidsomstandigheden van kunstenaars en dus ook van filmmakers en producenten.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Alle berichten, auteursrecht > issues, debat > oplossingen, filmbeleid > issues, filmmakers, geldzaken en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op SER Advies | punten voor filmmakers

 1. Pingback: Hoe wordt nieuw filmbeleid bepaald? Het belang van één stem | Filmzaken

 2. Pingback: Fair Practice Code AV- alles op een rij | Afdeling Filmzaken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s