Wat kun je als ‘derde’ partij doen als je het niet eens bent met een besluit van een cultuurfonds?

Note vooraf :  Op 1 oktober 2019 is het bericht aangepast met een link naar interessante bestuursrechtelijke uitspraken. Bovendien is op 16 november 2018 het rapport van de onderzoeker M. m. Komen vervangen door een gecorrigeerde versie.

‘Publiek geld verplicht – subsidieontvangers en bestuursorganen’.

ER ZIJN INMIDDELS NIEUWE INTERESSANTE BESTUURLIJKE UITSPRAKEN

Fonds Podiumkunsten moet weigering subsidie Holland Opera heroverwegen

In 2015 is de Stichting Holland Opera een procedure gestart tegen het Fonds Podiumkunsten. Uit de uitspraak die door de Raad van State gedaan is blijkt dat op het moment dat het fonds een project verkiest boven een ander project dat het fonds dan ten aanzien van de afgewezen partij moet kunnen motiveren waarom ze het project niet gekozen hebben. Lees hier meer.

Foto : Serge-Henri Valcke

Wat kan een filmmaker (een derde partij) ondernemen op het moment dat hij niet betaald wordt?

Als het Filmfonds een besluit neemt – het toekennen of juist afwijzen van een bijdrage of als het fonds besluit het niet-naleven van subsidievoorwaarden te gedogen – dan is dit niet alleen van invloed op de aanvrager/subsidieontvanger, maar ook op zogenaamde derde partijen zoals collega producenten, filmmakers en beroepsverenigingen. Wat kunnen zij doen als ze hinder ondervinden van een besluit van een cultuurfonds?

In het onlangs verschenen rapport ‘De positie van derden in subsidieverhoudingen’ gaat Dr. Mieke Komen op deze vraag in. Ze richt zich in eerste instantie specifiek op de vraag wat een filmmaker (een derde partij) kan ondernemen op het moment dat hij niet betaald wordt voor zijn werk aan een gesubsidieerd filmproject. Kan hij dan terecht bij het Filmfonds?

Wat kan een filmmaker (een derde partij) ondernemen op het moment dat hij niet betaald wordt?

Als rode draad door het rapport loopt de geanonimiseerde casus van deze filmmaker, een regisseur die, deels, niet betaald kreeg voor zijn werk nadat de producent de laatste uitbetalingen van de subsidie voor andere doeleinden gebruikte. De regisseur stapte naar het Filmfonds en vroeg om handhaving. Dit was het begin van een ingewikkeld traject.

Het Filmfonds geeft de subsidie aan de producent en bestuursrechtelijk bleek dit te betekenen dat de regisseur geen belanghebbende is. Omdat een partij alleen bezwaar kan maken tegen een besluit van een cultuurfonds wanneer hij ‘belanghebbende’ is, stond de regisseur dus met lege handen. Als concurrent-producent had hij wel de mogelijkheden van bezwaar en beroep gehad.

Het onderzoek gaat vervolgens in op de vraag wanneer je als derde partij voldoet aan de criteria van ‘belanghebbende’ in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb). En meer in het algemeen: wat zijn je mogelijkheden als je het niet eens bent met een besluit van een cultuurfonds?

Wanneer voldoe je als derde partij aan de criteria van ‘belanghebbende’ in de zin van artikel 1:2 Awb?

Mieke Komen zet in haar rapport helder en gestructureerd op een rij wat partijen in zo’n geval kunnen doen en aan welke criteria ze moeten voldoen willen ze belanghebbend zijn en bezwaar kunnen maken. Ze doet bovendien in de conclusie een grensverleggende aanbeveling die weliswaar de beleidsvrijheid van het bestuur van het fonds inperkt, maar die subsidieontvangers ook minder ruimte geeft voor misbruik van subsidiegelden.

Het rapport is niet alleen van belang voor filmmakers en het Filmfonds, maar voor alle partijen die te maken hebben met besluiten van cultuurfondsen.

Onderzoeksverslag De derde en het Filmfonds MM Komen definitief

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Alle berichten, filmbeleid > filmfonds, juridisch, misstanden en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Wat kun je als ‘derde’ partij doen als je het niet eens bent met een besluit van een cultuurfonds?

 1. Pingback: Het Filmfonds juridisch | Wet- en regelgeving, toezicht en controle | Afdeling Filmzaken

 2. Hanneke Niens zegt:

  Lijkt een uitzonderlijke casus. Een producent dient schriftelijk volgens ingediende begroting af te rekenen met het Filmfonds, inclusief verklaringen van schrijver/regisseur van ontvangen gelden, alvorens de producent de laatste tranche van het Filmfonds uitbetaald krijgt.

 3. Pingback: Artikel | Trends & Ontwikkelingen 1 november 2018 - Mestmag.nl

 4. Mieke Komen zegt:

  Beste Hanneke Niens,
  Op de vraag hoe vaak (naar schatting) sprake is van oneigenlijk gebruik van subsidiegelden bestemd voor filmprojecten geeft het onderzoek geen antwoord. Dan heb je een ander soort (dossier)onderzoek nodig, met een andere doel- en probleemstelling. De probleemstelling van mijn onderzoek betreft de vraag of en zo ja, op welke wijze een derde bij een zelfstandig bestuursorgaan als het Filmfonds naleving van subsidievoorwaarden kan afdwingen. Met als deelvragen:
  a. Hoe zit het systeem van handhaving door het Filmfonds op grond van de Algemene wet bestuursrecht en andere relevante wet- en regelgeving in elkaar?
  b. Welke consequenties kan het Filmfonds verbinden aan niet-naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door subsidieontvangers en – meer specifiek – welke handhavingsmiddelen kunnen worden ingezet als sprake is van oneigenlijk gebruik van subsidiegelden?
  c. Wanneer en op welke wijze kan een derde handhaving door het Filmfonds van subsidieverplichtingen afdwingen en – meer specifiek – beroep instellen tegen subsidiebeslissingen waaronder het niet nemen van een handhavingsbesluit?
  d. Welke suggesties ter verbetering kunnen worden geformuleerd ten aanzien van de positie van derden in subsidieverhoudingen?
  Het is dus mogelijk dat de casus van de regisseur in het rapport uitzonderlijk is. Het Filmfonds verbindt inderdaad diverse voorwaarden aan subsidie. In het onderzoek ging het om de vraag wat een medewerker/regisseur van een gesubsidieerd filmproject kan doen als hij niet wordt betaald door de subsidieontvanger/de producent. De regisseur in de casus wilde namelijk graag beroep instellen tegen het niet nemen van een besluit om te handhaven door het fonds, omdat hij van mening was dat dit hem financieel raakte. Ik hoop dat je vragen hiermee zijn beantwoord?
  Vriendelijke groeten, Mieke Komen

 5. Norah zegt:

  Hi great reading your blogg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s