a r b e i d s m a r k t

Op deze pagina informatie over de arbeidsmarkt en actuele ontwikkelingen. Update mei 2019

 meer over arbeidsmarkt > wat en wie

> issues

> waar wordt aan gewerkt

> geschiedenis


De arbeidsmarktagenda is er ook voor de filmsector!

Een belangrijke ontwikkeling op de arbeidsmarkt is de arbeidsmarktagenda die in november 2017 aan de minister van OCW is gepresenteerd en tot doel heeft de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector te verbeteren.  

Lees hier welke maatregelen voor filmmakers van belang zijn.

NB Onderaan de pagina staat een overzicht met de belangrijkste documenten

Er ligt een inspirerende Agenda Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector over de sociale dialoog, de economische positie van makers en een meer faire verdeling van inkomsten. Daar kunnen we mee aan de slag – ook in de filmsector!


FAIR PRACTICE CODE

Tijdens het debat dat eind 2018 gehouden is in Pardiso stond de Fair-Practice-Code-versie-1.0 centraal. Lees hier het verslag van Sandra Jongenelen.

De Faire Practice Code is opgesteld in het kader van de Arbeidsmarktagenda en moet de beroepspraktijk van kunstenaars  verbeteren. De volgende vijf waarden staan centraal.

Solidariteit | Transparantie | Duurzaamheid/bestendigheid | Diversiteit | Vertrouwen

Aanbeveling Afdeling Filmzaken

In de filmsector kan de FAIR PRACTICE CODE, onder andere doordat het Filmfonds een aantal eisen verbindt aan de subsidievoorwaarden, enorm van waarde zijn bij het verbeteren van de arbeidsmarktomstandigheden van filmmakers. Concreet denken we dan aan voorwaarden die zorgen dat

  • makers weten wat er met hun werk gebeurt
  • er transparantie is in opbrengsten van hun werk
  • ze een salaris ontvangen conform de richtlijnen van de Europese belangenorganisaties – een salaris dat in verhouding staat tot de hoeveelheid uren die de maker in het werk stopt
  • er een garantie is dat de hoofdmakers (volgens de auteurswet zijn dat de scenarioschrijver, de regisseur en hoofdrolacteurs) meedelen in ‘alle’ opbrengsten van hun werk, dus ook in bonussen voor succes en revolverende middelen.

Belangrijke documenten – chronologisch

Advertentie