a r b e i d s m a r k t

Op deze pagina informatie over de arbeidsmarkt en actuele ontwikkelingen.

> agenda

 meer over arbeidsmarkt > wat en wie

> issues

> waar wordt aan gewerkt

> geschiedenis


De arbeidsmarktagenda is er ook voor de filmsector!

Een belangrijke ontwikkeling op de arbeidsmarkt is de arbeidsmarktagenda die in november 2017 aan de minister van OCW is gepresenteerd en tot doel heeft de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector te verbeteren.  

Lees hier welke maatregelen voor filmmakers van belang zijn.

NB Onderaan de pagina staat een overzicht met de belangrijkste documenten

 

Er ligt een inspirerende Agenda Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector over de sociale dialoog, de economische positie van makers en een meer faire verdeling van inkomsten. Daar kunnen we mee aan de slag – ook in de filmsector!


Paradisodebat 2018

In augustus is het jaarlijkse Paradisodebat gehouden, georganiseerd door Kunsten ’92, Paradiso en de Akademie voor de Kunsten. Tijdens dit debat stond de Fair-Practice-Code-versie-1.0 centraal. Deze code, die nog in ontwikkeling is, is opgesteld in het kader van de Arbeidsmarktagenda en moet de beroepspraktijk van kunstenaars verbeteren.

Tijdens het debat gingen vijf sprekers in op de vijf waarden die genoemd worden in de Fair Practice Code

De vijf waarden Solidariteit | Transparantie | Duurzaamheid/bestendigheid | Diversiteit | Vertrouwen
De vijf sprekers 
Ingrid van Engelshoven (minister van OCW), Marian Duff (MAFB), Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Naomi Velissariou (theatermaker), Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie UvA).

Lees hier het verslag van Sandra Jongenelen.

Reactie Afdeling Filmzaken

De pleidooien voor meer vertrouwen, transparantie en solidariteit zeer inspirerend en bemoedigend. Het is een morele insteek die we volledig onderschrijven. Het is cruciaal dat de goede intenties daadwerkelijk leiden tot een betere positie voor filmmakers.

Het Filmfonds kan hierbij het goede voorbeeld geven door een aantal eisen te verbinden aan de subsidievoorwaarden waardoor

  • makers weten wat er met hun werk gebeurt
  • er transparantie is in opbrengsten van hun werk
  • ze een salaris ontvangen conform de richtlijnen van de Europese belangenorganisaties – een salaris dat in verhouding staat tot de hoeveelheid uren die de maker in het werk stopt
  • er een garantie is dat de hoofdmakers (volgens de auteurswet zijn dat de scenarioschrijver, de regisseur en hoofdrolacteurs) meedelen in ‘alle’ opbrengsten van hun werk, dus ook in bonussen voor succes en revolverende middelen.

Belangrijke documenten – chronologisch

 

 

Advertenties