Filmfonds reglementen 2018 | Wie kan aanvragen en voor hoeveel

Vanwege de leesbaarheid hebben we ons in dit artikel geconcentreerd op speelfilm. In principe gelden de vereisten aanvrager ook voor documentairemakers, tenzij anders aangeven.

 

NB Naar aanleiding van opmerkingen van lezers is dit bericht aangepast, waaronder de lijst met producenten die aan kunnen vragen bij SCREEN NL en CASH REBATE.

 

Op maandag 22 januari 2018 heeft het Filmfonds in EYE haar geactualiseerde reglementen gepresenteerd. Voor Afdeling Filmzaken aanleiding de reglementen weer goed te bestuderen en in kaart te brengen.

Nog niet zo lang geleden kon een ieder, die zich beroepsmatig bezighield met het produceren van films, een aanvraag doen voor een bijdrage in de realisering van een film. Via selectieve regelingen (met inhoudelijk beoordeling) en via de semi-automatische Suppletieregeling. Inmiddels is de suppletieregeling verdwenen, is er een cash-rebate regeling en zijn regelingen veranderd. Daarbij worden er sinds enkele jaren diverse eisen gesteld aan de aanvrager.

Het leek ons tijd voor een overzicht van realiseringsregelingen zodat filmmakers en producenten in vogelvlucht kunnen zien wat de mogelijkheden zijn voor een bijdrage in de productiekosten van hun film. Om te beoordelen welke productiebudgetten op dit moment te financieren zijn, geven we bovendien beknopt informatie over de hoogte van een gangbaar budget en de financieringsmogelijkheden die er op dit moment zijn, buiten het Filmfonds om.

We sluiten af met een samenvatting waarin we op basis van openbare gegevens bekeken hebben welke producenten in elk geval zouden moeten kunnen aanvragen bij de verschillende regelingen en voor welk bedrag.

De lijst met namen van producenten is tot stand gekomen op basis van de eisen die het Filmfonds stelt bij verschillende regelingen. Deze eisen zijn gecombineerd met gegevens over films die tussen 2005 en eind 2017 in de NL bioscoop zijn verschenen (bron Facts & Figures). Hierbij hebben we bekeken welke producenten als hoofdverantwoordelijk betrokken waren. Wanneer een NL producent een buitenlandse film gemaakt heeft die in de NL bioscoop gedraaid heeft, dan is deze film waarschijnlijk niet meegenomen. Bovendien wordt een deel van de beoordeling ook nog overgelaten aan het oordeel van de directeur / bestuurder. Hierdoor kan het voorkomen dat er producenten niet in de lijst zijn opgenomen die er wel in zouden moeten staan.

Onvolkomenheden en/of aanvullingen, graag mailen naar afdeling@filmzaken.com


PRODUCTIEKOSTEN SPEELFILM

Natuurlijk kun je een film maken voor enkele tienduizenden euro’s. Zeker als je andere inkomsten hebt en je vader de catering verzorgt bijvoorbeeld. Maar je moet een camera hebben (of een goede iPhone), de locaties niet willen uitlichten en ook niet hoeven aanpassen. Daarbij zal je bij voorkeur de film zelf van muziek moeten voorzien, handig zijn met computers en kunnen monteren. Deze werkwijze kan prima tot een enorm leuke film leiden die misschien ook artistiek of commercieel succesvol is, maar niet iedere film leent zich voor deze aanpak.

Om professioneel een film te maken met voldoende draaidagen (30 draaidagen), een goed doordachte – en verzorgde art-direction (misschien moet er iets gebouwd in de studio en of zijn er visual effects nodig), een gevulde lichtbus en een professionele crew, heb je snel zo’n 30.000 euro per draaidag nodig. Hiermee komen de kosten voor de draaiperiode uit op gemiddeld 900.000 euro. Tel hier globaal eenzelfde bedrag bij op voor de voorbereiding en afwerking en je komt op een begroting van 1.8 miljoen euro.

Het gemiddelde budget van een Nederlandse speelfilm is ongeveer 1.7 miljoen (bron Facts & Figures Filmfonds)

Het lijkt een open deur, maar het is essentieel dat de film goed begroot wordt, dat er nauwkeurig bekeken wordt wat de producent, de regisseur samen met zijn cameraman en het art-department voor ogen hebben, wat de sfeer van de film moet zijn en welke kwaliteit er na gestreefd wordt. Alleen wanneer dit helder is kan bepaald worden welke middelen nodig zijn en wat dit kost. Helaas wordt het opstellen van een goed werkplan steeds vaker overgeslagen waardoor de regisseur geconfronteerd wordt met een budget waar hij het voor moet doen. Alle plannen die hij, samen met de cameraman en het art-departement, had om de film iets speciaals te geven kunnen op zo’n moment de prullenbak in. Dit is meestal niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de film. Want kwaliteit kost meestal gewoon geld.

FINANCIERING SPEELFILM

Een gemiddelde speelfilm werd in 2016 gefinancierd door de volgende (markt) partijen (bron Facts&Figures Filmfonds 2016):

 • OMROEP  – 250.000 euro.
  • Dit bedrag zal waarschijnlijk inmiddels gedaald zijn vanwege de bezuinigingen en tegenvallende reclame-inkomsten
 • DISTRIBUTEUR. – 250.000 euro.
  • Minimum Garantees (MG) zijn waarschijnlijk ook gedaald vanwege het lage marktaandeel van de Nederlandse film.
 • ABRAHAM TUSCHINSKI FONDS. – 35.000 euro.
  • De nieuwe regeling is nog niet bekend. De kans is groot dat de bijdrage vanaf 2018 alleen bedoeld is voor publieksfilms met een behoorlijke MG van de distributeur.
 • BUITENLANDSE FONDSEN : – 120.000 euro.
 • BUITENLANDSE TAX INCENTIVES. –100.000 euro
 • PRIVATE INVESTERING / EIGEN INVESTERING. – 185.000 euro
  • het is onzeker of het investeren in film een fiscaal voordeel zal blijven bieden. Als films geen rendement opleveren voor investeerders dan is de kans klein dat private investeerders nog mee willen doen.

In totaal was het financieringsbedrag voor een Nederlandse speelfilm dat verzorgd werd door andere partijen dan het Filmfonds in 2016 gemiddeld 940.000 euro.

Of een producent op dit moment (laag marktaandeel en dalende reclame-inkomsten) nog zulke bedragen zal kunnen vinden is de vraag. Voor artistieke film, documentaire en beginnende filmmakers zijn de financieringsmogelijkheden nog beperkter.

Het kan natuurlijk dat de makers en de producent overwegen om de film zonder subsidie te maken. In dat geval moeten ze bezuinigen op draaidagen, licht etc. Als ze dat niet willen omdat ze daarmee te veel kwaliteit inleveren – dit is in onze ogen trouwens de kwaliteit die bedoeld wordt in de missie van het Filmfonds – dan zullen ze wel moeten aankloppen bij het Filmfonds.

Filmsubsidie is op dit moment voor alle soorten films én dus voor iedere filmmaker en producent belangrijk. De verdeling ervan verdient daarom ook meer dan ooit de aandacht.

O V E R Z I C H T

REALISERINGSREGELINGEN 2018

We behandelen in dit artikel alleen realiseringsreglementen voor speelfilm, waarbij we ons concentreren op de belangrijkste aspecten hiervan. Het is bedoeld ter oriëntatie van de mogelijkheden. Om er achter te komen wat er precies verlangd wordt bij het aanvragen van subsidie verwijzen we naar de site van het filmfonds.
Tenzij anders aangegeven, gelden vereisten aanvrager voor speelfilm en documentaire

Alle reglementen van het Filmfonds stellen hun eisen. In sommige gevallen stapelen deze zich op. We hebben geprobeerd de eisen zo overzichtelijk mogelijk in kaart te brengen.

U kunt hier lezen lezen hoe de vereisten aanvrager  in de verschillende reglementen geformuleerd staan.

Algemene vereisten aanvrager

 

Een aanvraag bij het Filmfonds gedaan kan gedaan worden door :

Een filmprofessional : een natuurlijk persoon met aantoonbare gedegen en actuele kennis en ervaring op het gebied van filmproductie

OF

Iemand die tenminste 2 jaar voorafgaand beroepsmatig bezig is geweest met het schrijven van scenario’s of het produceren van films

In 2018 is toegevoegd dat de aanvrager over actuele kennis moet beschikken. In de toelichtingen hebben we niet kunnen vinden hoe het Filmfonds beoordeelt of iemand gedegen actuele kennis en ervaring heeft op het gebied van filmproductie.

NOTE. Bij het aanvragen van een bijdrage voor het organiseren van een filmbijeenkomst verlangt het Filmfonds vanaf 2018 dat de bijeenkomst georganiseerd wordt voor filmprofessionals. Misschien goed om na te gaan of dit betekent dat je geen bijdrage krijgt voor bijeenkomsten voor beginnende filmmakers.

Een mediabedrijf (een onderneming die zich bezighoudt met het verspreiden, dan wel doen verspreiden, van audiovisueel media-inhoud aan het algemene publiek of delen daarvan) komt niet in aanmerking voor een financiële bijdrage.

De producent, die de aanvrager rechtsgeldig vertegenwoordigt, kan in beginsel niet de regisseur of scenarist van de filmproductie zijn.

Regisseurs kunnen geen aanvraag doen.

Alleen wanneer de regisseur zijn eigen film geproduceerd heeft (de film heeft dan dus geen realiseringsbijdrage ontvangen van het fonds) kan hij een afwerkingssubsidie aanvragen. De wildcard documentaire wordt overigens wel toegekend aan de regisseur.

Er zijn op dit moment een aantal regelingen voor het aanvragen van een bijdrage in de realiseringskosten van een film.

N E W S C R E E N  NL – (speelfilm)

Voor de realisering van een low budget film (budget maximaal 600.000 euro)

Aanvrager is :

 • een beginnende producent (minder dan 2 films geproduceerd) mits hij naar het oordeel van het bestuur aantoonbare ervaring heeft met de realisering van (televisie)films en/of zich aantoonbaar bewezen heeft in dienst van een ervaren speelfilmproducent
 • een relevante opleiding heeft gevolgd in Nederland.

Hoe hoog is de bijdrage?

 • Maximale bijdrage is 250.000 euro

Aanvullende voorwaarden:

 • Fondsbijdrage mag maximaal 75% zijn van het productiebudget

Hoeveel producenten kunnen een aanvraag doen?

In de afgelopen tien jaar hebben zo’n 66 productiehuizen 1 film geproduceerd. Daarbij zijn er ook nog producenten die waarschijnlijk een eerste film willen produceren en dus een aanvraag zullen willen doen. Dat kan, mits ze naar het oordeel van het bestuur ervaring hebben met het realiseren van (TV) films. Hoe groot de groep potentiële aanvragers bij NEW Screen NL is, valt om die reden niet helemaal te zeggen.

Het Filmfonds selecteert in totaal 7 projecten waarmee BEGINNENDE PRODUCENTEN hun eerste of tweede film kunnen maken. 

NEW SCREEN NL – maximaal 250.000 euro – 3 projecten.

OVERSTEEK – maximal 320.000 euro – 2 projecten

DE VERBEELDING – maximal 300.000 euro – 2 projecten

NB : ONE NIGHT STAND is verdwenen. Hiervoor is CENTRAAL in de plaats gekomen. Via deze regeling wordt een televisie-dramareeks bestaande uit 6 afleveringen van 45 minuten ondersteund in samenwerking met de publieke omroep.

Komen BEGINNENDE producenten in aanmerking voor een Matching bijdrage en cash rebate?

 

Een BEGINNEND producent die een co-productie maakt kan in aanmerking komen voor een matchingbijdrage van maximaal 100.000 euro, mits hij in de ogen van het bestuur voldoende ervaring heeft met het produceren van films.

BEGINNENDE producenten met een mainstream film kunnen geen matchingbijdrage (max. 350.00 euro)ontvangen. Dit is jammer voor de 4 BEGINNENDE succesvolle productiehuizen die in de afgelopen 5 jaar een film hebben uitgebracht die meer dan 150.000 bezoekers getrokken heeft.

BEGINNENDE producenten, met een film waarvan het productiebudget onder de 600.000 euro is, komen niet in aanmerking voor cash rebate. Mogelijk komen ze wel in aanmerking voor cash rebate met een hogere begroting en als co-producent. Zie hiervoor de vereisten cash-rebate.

W I L D C A R D (Documentaire)

Wie kan een aanvraag doen:

Jaarlijks worden er 2 wildcards geselecteerd voor documentaire. Een wildcard wordt toegekend aan:

 • Regisseur die aan een film- of kunstacademie als bachelor afgestudeerd is met een opvallende documentaire.

Hoe hoog is de bijdrage?

 • € 50.000 voor een nieuwe documentaire.
 • Eventueel bijdrage van maximaal € 2.500 voor coaching.
 • Eventueel maximaal € 500 (17% van het productiebudget) als vergoeding voor de producent.

Aanvullende voorwaarden:

 • De productie van de film wordt begeleid door een coach die in overleg met het Fonds wordt gekozen.
 • De Wildcardwinnaar werkt samen met een ervaren filmproducent, die in overleg met het Fonds wordt gekozen.
 • De nieuwe film wordt in principe binnen 2 jaar opgeleverd.

Hoeveel regisseurs kunnen een aanvraag doen?

Dit aantal is afhankelijk van het aantal regisseurs dat jaarlijks als bachelor afstudeert. We weten niet hoeveel dit zijn.

S C R E E N NL

Aanvrager is:

 • producent die hoofdverantwoordelijk is geweest bij het produceren van 2 bioscoopfilms
  • in het geval van een minoritaire co-productie is dat 1 bioscoopfilm
  • in het geval van documentaire is in bovenstaande gevallen toegevoegd: of een film die op de televisie is uitgezonden in Nederland.

Hoe hoog is de bijdrage voor speelfilm?

 • Maximaal € 500.000 voor de realisering van een speelfilm (met in beginsel een productiebudget van maximaal € 1,2 miljoen) van een debuterend speelfilmregisseur.
 • Maximaal € 600.000 voor de realisering van een speelfilm van een regisseur die zijn tweede of volgende speelfilm wil realiseren.
 • Aanvullende bijdragen:
  • Maximaal € 6.000 voor sales deliveries
  • Maximaal € 6.000 voor audiodescriptie en ondertiteling
  • Maximaal 50% van de totale kosten voor marketing door de producent tot een maximum van € 50.000.
 • Het bestuur kan besluiten een toeslag te verlenen die is gebaseerd op de staat van dienst van het Nederlandse creatieve team. Deze toeslag is maximaal 200.000 euro

Aanvullende voorwaarden:

Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film.

Hoeveel speelfilmproducenten kunnen een aanvraag doen?

Ongeveer 47 productiehuizen hebben de afgelopen jaren 2 of meer bioscoopfilms geproduceerd en komen dus in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 600.000 euro.

C R O S S O V E R (speelfilm)

Bedoeld voor artistieke cross-over films: auteursfilms die de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken.

Aanvrager is:

 • producent die hoofdverantwoordelijk is geweest bij het produceren van 2 bioscoopfilms
  • filmmakers die zich internationaal hebben onderscheiden
  • filmmakers die met een eerdere film een groot publiek hebben bereikt.

Hoe hoog is de bijdrage?

 • Maximaal € 800.000 voor de realisering van een speelfilm

Aanvullende voorwaarden:

 • Origineel verhaal (geen remakes of sequels)
 • Regisseur heeft tenminste 1 bioscoopfilm gemaakt
 • Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film.

Hoeveel speelfilmproducenten kunnen een aanvraag doen?

Ongeveer 47 productiehuizen hebben de afgelopen jaren 2 of meer bioscoopfilms geproduceerd en zouden dus een aanvraag kunnen doen.

M A T C H I N G R E G E L I N G (speelfilm)

Voor het realiseren van een mainstream film; een speelfilm waarbij de nadruk ligt op de publiekspotentie. (NB deze regeling is niet bedoeld voor documentaires)

Aanvrager is:

 • een producent die hoofdverantwoordelijk is geweest bij het produceren van 2 bioscoopfilms (speelfilms).  
 • die in de afgelopen 5 jaar een speelfilm heeft geproduceerd die meer dan 150.000 bezoekers trok (kinderfilm meer dan 100.000 bezoekers).

Hoe hoog is de bijdrage?

 • maximaal 350.000 euro (max 20% van het budget)

Aanvullende voorwaarden:

 • Regisseur heeft zich bewezen met eerdere films
 • 70% van de financiering onvoorwaardelijk toegezegd
 • er is grote kans dat de filmfondsbijdrage terugbetaald kan worden

Hoeveel producenten kunnen een aanvraag doen?

22 productiehuizen hebben tenminste 2 films geproduceerd, waarvan tenminste 1 film in de afgelopen 5 jaar een bioscoopfilm was die meer dan 150.000 bezoekers trok (kinderfilm meer dan 100.000 bezoekers). Deze 22 producenten komen in aanmerking voor een matchingbijdrage. Hierdoor kunnen ze eventueel een subsidiebijdrage ontvangen van in totaal maximaal 950.000 euro.

S T I M U L E R I N G S M A A T R E G E L (Cash Rebate)

Regeling waarmee maximaal 35% van de kosten vergoed kan worden in de productiekosten van een speelfilm of een documentaire

Aanvrager is :

 • een productiemaatschappij,
  • die wordt vertegenwoordigd door een producent die in de voorgaande 7 jaar hoofdverantwoordelijk was bij het produceren van 2 films.
   • Als hij 1 film heeft geproduceerd moet hij een trackrecord hebben opgebouwd, onder hoofdverantwoordelijkheid van een andere productiemaatschappij, dat naar het oordeel van het bestuur vergelijkbaar is met het produceren van 2 films
   • en hij moet beleidsbepalend en medeaandeelhouder van de aanvrager zijn
  • Een mediabedrijf (een onderneming die zich bezighoudt met het verspreiden, dan wel doen verspreiden, van audiovisueel media-inhoud aan het algemene publiek of delen daarvan) komt niet in aanmerking voor een financiële bijdrage

Hoe hoog is de bijdrage?

 • maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag

Aanvullende voorwaarden:

 • Minimaal budget van € 1 miljoen voor een speelfilm of lange animatiefilm (onder die niet nader toegelicht zijn is een ondergrens van € 600.000 toereikend)
 • € 250.000 voor een lange documentaire.
 • Hoogte van de kwalificerende kosten minimaal € 100.000.
 • Tenminste 50% van het productiebudget moet bij aanvraag onvoorwaardelijk en aantoonbaar zijn toegezegd door derden.
 • maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij
 • Bijdrage is 30% cash rebate in gekwalificeerde kosten.
 • 35% cash rebate indien de aanvrager geen andere realiseringsbijdrage(n) ontvangt die word(t)en aangemerkt als Nederlandse staatssteun
 • en/of bij een aanvraag voor een internationale coproductie waarvan voor een, per categorie bepaald percentage van de digitale productiekosten in Nederland wordt besteed.

Hoeveel speelfilmproducenten kunnen een aanvraag doen?

24 producenten hebben 2 of meer films gemaakt in de laatste 7 jaar en kunnen gebruik maken van de cash rebate.

Er zijn zo’n 32 producenten die de afgelopen 7 jaar maar één bioscoopfilm hebben geproduceerd, maar het is de vraag of deze producenten naar het oordeel van het bestuur voldoende ervaring hebben. Deze producenten kunnen wel als co-producent een aanvraag doen voor een minoritaire co productie.

 

SCREEN NL + MATCHING + CASH REBATE

Wanneer een producent een mainstream film wil maken voor een behoorlijk budget dan kan hij proberen via alle drie de regelingen een bijdrage te krijgen.

Aanvrager is:

 • een productiemaatschappij,
  • die wordt vertegenwoordigd door een producent die in de voorgaande 7 jaren hoofdverantwoordelijk was bij het produceren van 2 films.
  • waarvan tenminste een film in de afgelopen 5 jaar een speelfilm was die meer dan 150.000 bezoekers trok (kinderfilm meer dan 100.000 bezoekers)

Een mediabedrijf (een onderneming die zich bezighoudt met het verspreiden, dan wel doen verspreiden, van audiovisueel media-inhoud aan het algemene publiek of delen daarvan) komt niet in aanmerking voor een financiële bijdrage

Hoe hoog is de bijdrage?

 • Maximaal € 600.000 voor de realisering van een speelfilm van een regisseur die zijn tweede of volgende speelfilm wil realiseren.
 • Aanvullende bijdragen:
  • Maximaal € 6.000 voor sales deliveries
  • Maximaal € 6.000 voor audiodescriptie en ondertiteling
  • Maximaal 50% van de totale kosten voor marketing door de producent tot een maximum van € 50.000.
 • Aanvullend maximaal 350.000 euro matchingbijdrage (max 20% van het budget)
 • via cash rebate maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag

Aanvullende voorwaarden:

 • Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film
 • Regisseur heeft zich bewezen met eerdere films
 • 70% van de financiering onvoorwaardelijk toegezegd
 • er is grote kans dat de filmfondsbijdrage terugbetaald kan worden
 • Minimaal budget van € 1 miljoen voor een speelfilm of lange animatiefilm (onder voorwaarden is een ondergrens van € 600.000 toereikend)
 • Hoogte van de kwalificerende kosten minimaal € 100.000.
 • maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij
 • Bijdrage is 30% cash rebate in gekwalificeerde kosten.

Hoeveel producenten kunnen een aanvraag doen?

Er zijn 13 productiehuizen die eventueel via deze regelingen een bijdrage kunnen ontvangen en die daarmee de hoogst mogelijke bijdrage krijgen in de productiekosten.


S A M E N V A T T I N G

Zie hier een lijst waarin per producent vermeld staat wat volgens ons de mogelijkheden zijn voor het aanvragen van subsidie. Deze lijst samengesteld op basis van de eisen die het Filmfonds stelt in combinatie met de producenten die tussen 2005 – 2017 films hebben uitgebracht in de Nederlandse bioscoop.

7 BEGINNENDE producenten (minder dan 2 films) kunnen via het Filmfonds een bijdrage krijgen voor het maken van hun eerste of tweede film. De maximale bijdrage is 250.000 euro.

Verwacht productiebudget met alleen NL financiering : +/- 600.000 euro.

Een gewone NL PRODUCENT (2 of meer bioscoopfilms) kan maximaal 600.000 euro aanvragen (excl. toeslagen voor sales etc). Op dit moment zijn er zo’n 46 ‘gewone’ producenten.

Verwacht productiebudget met alleen NL financiering : 1.2 miljoen

20recent succesvolle’ PRODUCENTEN (2 of meer bioscoopfilms én in de afgelopen 5 jaar een ‘succes’) komen in aanmerking voor een matchingbijdrage. Deze groep kan maximaal 950.000 euro aanvragen (excl. toeslagen voor sales etc.)

Verwacht productiebudget met alleen NL financiering  : 2 miljoen

Er zijn 23 zogenaamde Cash Rebate Producenten (2 of meer bioscoopfilms in de

afgelopen 7 jaar) die volgens onze gegevens in elk geval gebruik kunnen maken van de cash rebate regeling.  Deze producenten kunnen in totaal een bedrag aanvragen van maximaal : ScreenNL 600.000 euro + cash rebate 1.5 miljoen = 2.1 miljoen euro.

De kans dat deze bijdrage verleend wordt is klein, aangezien 50% van het budget gedekt moet zijn door financiering van derden. Voor een NL film is de kans heel klein dat dat lukt.

In het geval van een buitenlandse film waarbij NL producent minoritaire co –

producent is, is de maximale bijdrage : ScreenNL 200.000 euro + toeslag co-productie 100.000 euro + cash rebate 1.5 miljoen = 1.8 miljoen euro. De kans dat dat wordt toegekend is een stuk groter aangezien het voor buitenlandse partijen makkelijker is hun financiering rond te krijgen.

Verwacht productiebudget NL FILM : +/- 2 miljoen

13 zogenaamd exclusieve PRODUCENTEN (2 of meer bioscoopfilms in de afgelopen 7 jaar én in de afgelopen 5 jaar een ‘succes’)

Deze producenten kunnen volgens onze gegevens bij alle drie de regelingen een aanvraag doen.

kunnen gebruik maken van alle regelingen en dus ook de maximaal mogelijke fondsbijdrage  ontvangen.

In het geval van NL film waarbij de NL producent hoofdverantwoordelijk is betekent dit : ScreenNL 600.000 + Matching 350.000 + cashrebate 1.5 miljoen =  2.45 miljoen.  Maar zoals gezegd, ook voor die producenten zal het niet eenvoudig zijn om 50% van de begroting rond te krijgen met financiering door derden, waardoor ze dus niet aan de eis voldoen voor een bijdrage.

Mogelijk productiebudget voor NL film : meer dan 2 miljoen.

In het volgende artikel gaan we dieper in op de effecten van de regelingen op de sector en formuleren we aandachtspunten voor beleidsmakers en belangenverenigingen.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Alle berichten, producenten en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Filmfonds reglementen 2018 | Wie kan aanvragen en voor hoeveel

 1. Pingback: Artikel | Trends & Ontwikkelingen 6 februari 2018 - Mestmag.nl

 2. Pingback: Media- en cultuurbeleid gericht op producenten dient niet automatisch ook de belangen van de makers | Afdeling Filmzaken

 3. Pingback: Filmsector gebaat bij flexibelere financierings- protocollen | Afdeling Filmzaken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s